Gde reciklirati sijalice – Sakupljanje nerazvijeno, neiskorišćeni kapaciteti reciklažnog centra

reciklaza sijalica
reciklaza sijalica

Gde predati sijalice za reciklažu? Još jedno često pitanje građana u vezi sa otpadom. Reciklažni centar za sijalice postoji, ali je problem što nema organizovanog sakupljanja sijalica. Tako da često završe u fiokama čekajući, ili još češće u kontejneru.

Predstavljamo sadašnju situaciju sa otpadnim sijalicama, gde se mogu predati stare sijalice, koja su rešenja…

Gde građani mogu predati sijalice za reciklažu

Reciklažni centar “Božić i sinovi” u Pančevu – Sarađuju sa firmama, ali od građana ne mogu sakupljati jednu po jednu sijalicu.

Kontejner u okviru sportskog centra “Olimp” na Zvezdari – Ulaz iz Ulice vojvode Blažete. Radno vreme 9-13h i 16-20h. Sakupljenji otpad ide u reciklažni centar “Božić i sinovi”.

Beogradska opština Stari grad – u zgradi opštinske uprave u maju 2022. godine su postavljene kante za sijalice u okviru projekta “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice”.

Fakulteti Beogradskog univerziteta – u zgradama fakulteta krajem juna 2022. su postavljene kante u okviru projekta “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” koje su namenjene studentima.

U Kragujevcu – u zgradi Gradske uprave i objektima javnih preduzeća postavljene su kante za sijalice u okviru projekta “Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” koji realizuju GIZ, NALED, Udruženje reciklera Srbije, “Božić i sinovi” i “E-reciklaža 2010”.

***

Sve tačne lokacije gde možete predati sijalice pogledajte na Gde reciklirati – Reciklažna mapa Srbije

reciklaza baterija i sijalica_2

Foto: starigrad.org.rs

Problem sakupljanje sijalica

Sijalice pripadaju elektronskom i električnom otpadu, te i za njih važe ista pravila na tržištu kao za EE otpad.

Uvoznici i proizvođači sijalica su u obavezi da plaćaju naknadu za pokrivanje troškova zbrinjavanja sijalica kada postanu otpad, prema načelu EU “zagađivač plaća”. To je poznatije kao ekološka taksa koju u stvari plaćaju građani jer je uračunata u cenu proizvoda.

U Srbiji postoji reciklažni centar i opredeljuju se podsticajna sredstva za reciklažu sijalica. Ono što je problem jeste da ne postoji razvijen sistem sakupljanja starih sijalica.

Pregorele sijalice završavaju u kantama sa komunalnim otpadom a potom na deponijama od kojih su većina samo mesta gde se odlaže otpad bez bilo kakvih zaštitnih mera po životnu sredinu.

Postojeći okvir kako sijalice treba da se sakupljaju

  • Proizvođači i uvoznici sijalica, proizvoda koji posle upotrebe postaju opasan otpad, u obavezi su da vode računa i o njihovom krajnjem bezbednom zbrinjavanju. U prodajnom objektu od krajnjih korisnika tj. građana treba da preuzimaju istrošene sijalice, a trgovac da ih predaje dalje sakupljaču ili licu koje vrši skladištenje i tretman.
  • Jedinice lokalne samouprave zadužene su za prikupljanje sijalice od stanovništva u posebnim kontejnerima.
  • Firme, koje u svom poslovanju generišu otpadne sijalice, u obavezi su da predaju sijalice ovlašćenom operateru.

Iako maloprodajni objekti, lokalne samouprave i firme imaju na raspolaganju reciklažni centar kome mogu besplatno da predaju sijalice, to ne rade u najvećem broju slučajeva.

Reciklaža sijalica

Reciklaza sijalica

Reciklažni centar kompanije “Božić i sinovi” je jedina kompanija u Srbiji koja pruža kompletnu uslugu reciklaže fluorescentnih cevi, sijalica i ostalih uređaja za osvetljenje. Postrojenje u Pančevo je 2009. godine uvezeno iz Velike Britanije i opremljeno je specijalnim filterima i rezervoarima za izdvajanje frakcija fosfornog praha i žive iz sijalica.

Kapacitet za reciklažu sijalica iznosi 8.000-9.000 tona godišnje samo u jednoj smeni što je oko 25 miliona komada sijalica na godišnjem nivou. Kada bi se organizovao rad u više smena onda bi kapacitet bio još veći.

Međutim, godišnje se reciklira samo 70-100 tona, što je oko 10% od količine sijalica koje se plasiraju na tržište.

Koje sijalice se recikliraju?

Sakupljaju se i recikliraju se sve vrste sijalica – fluorescentne sijalice, natrijumove sijalice, sijalice sa žarećom niti, ostala rasvetna oprema, kako one iz industrije ili javnog osvetljenja tako i iz kuća i stanova građana.

Ne sakupljaju se sijalice sa živom. Kada predajete sijalice na reciklažu, ne predavati razbijene sijalice, ni sijalice u bilo kojoj ambalaži.

Reciklaza sijalica

Šta se može uraditi?

S obzirom na to da za sijalice postoji reciklaža, neophodno je razviti sistem sakupljanja odnosno primeniti model sakupljanja iz postojećeg zakonodavnog okvira, koji se i u drugim zemljama pokazao kao efikasan.

Najpre, postaviti namenske kante za otpadne sijalice u radnjama gde se ovi proizvodi prodaju. Na taj način će građani na najednostavniji način kada dođu po novu sijalicu moći dotrajalu da odlože. Reciklažni centar i sakupljačke firme bi prema potrebi odvozile napunjene kante sa otpadnim sijalicama.

Kako bi svi privredni subjekti, generatori otpadnih sijalica, zakonski upravljali otpadom neophodna je da inspekcijske službe vrše redovnu kontrolu u firmama. Državne i javne institucije bi, kao primer drugim privrednim subjektima, prve trebalo da zakonski upravljaju otpadnim sijalicama.

Lokalne samouprave treba da organizuju sakupljanje ovog otpada u svojim objektima, kao i u okviru reciklažnih centar/dvorišta gde građani mogu odložiti otpad iz domaćinstava.

Uz uspostavljanje sistema, potrebno je sprovoditi kampanje kojima će građani biti informisani na koji način da postupaju sa otpadom, gde mogu da ga odlože i zašto je to bitno za životnu sredinu.

reciklaza sijalica

Šta predviđa Program upravljanja otpadom?

Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine, koji treba da definiše pravac razvoja sistema upravljanja otpadom, nema posebno definisan pravac za sijalice, ali ima deo o elektronskom i električnom otpadu kome pripadaju i sijalice.

Program je predvideo da se kutije i kontejneri za EE otpad postave u centre za sakupljanje otpada u opštinama. Centri će funkcionisati kao “reciklažna dvorišta“, gde će građani donositi otpad koji se ne sme odlagati u kontejnere za otpad iz domaćinstava. Izgradnja centara za sakupljanje otpada mora biti započeta od 2022. godine u svim opštinama u okviru prve faze, navodi se u Programu.

Osim toga, predviđeno je da se EE otpad sakuplja i u regionalnim skladištima i u maloprodajnim objektima.

Ako je već predviđeno i Programom Ministarstva zaštite životne sredine, usvojenim početkom ove godine, da se u maloprodajnim objektima sakupljaju sijalice, zašto je Ministarstvo zabranilo sakupljanje sijalica od građana i onom malom broju prodavnica koje su pokazale entuzijazam i postavile kante prethodnih godina u svoje radnje. Pišemo o tome u narednom periodu. Pratite Srdu.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300