Elektrana na otpad od novembra 2022. u beogradskoj deponiji u Vinči

Deponija Vinča radovi
deponija_vinca

Foto: PrtSc bcenergy.rs

Radovi na izgradnji elektrane na otpad u beogradskoj deponiji u Vinči se privode kraju, saznajemo u “Beo Čista Energija”, kompaniji  koja upravlja deponijom Vinča.

– Radovi na izgradnji elektrane na otpad – “EfW Vinča” godišnjeg kapaciteta proizvodnje 232,686 MWh električne energije i 173.608 KWh toplotne energije ušli su u završnu fazu i od aprila sledeće godine počinju testiranja i probe što bi trebalo da rezultira da u novembru 2022. godine elektrana isporučuje energiju iz obnovljivih izvora “Elektroprivredi Srbije” i “Beogradskim elektranama”, rekao je za portal SRDA.rs Vladmir Milovanović, direktor “Beo Čista Energija”.

Kako navodi Milovanović, u toku je izgradnja kogenerativne elektrane na deponijski gas.

– Radovi na izgradnji kogenerativne elektrane na deponijski gas “LGP Vinča” godišnjeg kapaciteta proizvodnje 26.574 МWh električne energije i 25.484 KW toplotne energije, takođe, napreduju po planu. S tim, da je puštanje u rad elektrane zavisno od mogućnosti da se prikupe dovoljne količine deponijskog gas iz nove i postojeće deponije posebnim sistemom koji će biti izgrađen nakon izgradnje završne prekrivne površine na deponijama.

Izgradnja 35 kV elektro infrastrukture je završena i priključenje na mrežu operatra distrubitovnog sistema „EPS Distribucije“ je u toku, a izgradnja 110 kV infrastrukture za prenos električne energije do EMS trafostanice Beograd 20 je u planu da bude puštena u funkciju do juna 2022. godine.

Kako kažu u “Beo Čista Energija”, zatvaranjem postojeće deponije za odlaganje otpada stekli su se uslovi da se pristupi sanaciji mnogobrojnih problema od kojih je najvažnije da se sanira postojeće klizište u telu deponije kako bi se izveli radovi na stabilizaciji čitave deponije i njeno prekrivanje slojevima različitih mineralnih materijala i geo sintetičkom folijom koja će sprečiti ulaz atmosferskih voda u telo deponije i isticanje deponijskog gasa.

Ovi radovi su na samom početku, a završetak njihove realizacije je planiran tokom 2024. godine.

Tender za kontrolu radova

Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je tender za stručni nadzor nad realizacijom ugovora o javno-privatnom partnerstvu za gradnju kompleksa nove deponije u Vinči.

Stručni nadzor se obavezuje da ove obaveze izvrši u periodu 2022-2023. godina. Tender traje do 10. januara.

Šta je urađeno u 2021. godini?

Kada je reč o realizaciji izgradnje kapaciteta za tretman i odlaganje otpada, od 2. avgusta ove godine komunalni otpad sa teritorije 15 opština grada Beograda se odlaže na novoj sanitarnoj deponiji komunalnog otpada i novoj deponiji inertnog otpada.

– Od avgusta je u funkciji i sva prateća infrastruktura kao što je prijem, kontrola i merenje dopremljenog komunalnog i inertnog otpada i njegovo odlaganje. Takođe, pušteno je u rad i postrojenje za tretman i ponovnu upotrebu građevinskog otpada – “CDW treatment facility” tako da će se agregati koji će se tu proizvoditi moći ponovo da iskoriste kao građevinski materijal. Izgrađen je i sistem za menadžment procednom i površinskim vodama i početkom naredne godine procedne vode će se prečišćavati postupkom reverzne osmoze u postrojenju za tretman procedne vode kapaciteta 90,000 m3 godišnje – izjavio je Milovanović.

Podsećamo da kompanija “Veolia” preuzima od francuske kompanije SUEZ poslove u vezi sa deponijom Vinča u Beogradu.

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje