Bolesna stabla na lekarskom pregledu u Novom Sadu

Park drvo
park_drvo_21

Lekar pregleda i leči bolesne ljude, veterinar brine o bolesnim životinjama, a ko i kako brine o drugim živim bićima – biljkama, naročito o drveću …

Kad je reč o drveću u gradovima i drugim naseljima, poznato je da su stabla izložena raznim bolestima, ali i štetnim uticajima od izduvnih gasova, kiselih kiša… i da se “razbole”, a zbog nedostatka nege i umiru pre nego što im je životni vek. U Novom Sadu su pronašli način da pregledaju i leče bolesno drveće, piše Danas.

Prema podacima katastra zelenila, utvrđeno je da u Novom Sadu postoji oko 100.000 stabala raznog drveća.

Suočavajući se sa raznim problemima u Novom Sadu su našli rešenje kako da pomognu zelenilu da opstane, očuva zdravlje i svojim blagodetima uzvrati ljudima.

Naime, Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji zdravlje i otpornost drveća proverava specijalnim aparatom – rezistografom, koji sa stoprocentnom preciznošću otkriva da li je stablo potpuno zdravo ili unutar njega ima elemenata koji ga ugrožavaju.

Stručnjaci novosadskog “Gradskog zelenila” svakodnevno obilaze parkove i drvorede, kontinuirano prate zdravstveno stanje drveća i donose mere njihove zaštite.

Nauka u službi zaštite zdravlja drveća

Monitoring je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju gradskog zelenila. Drveće spolja može izgledati potpuno zdravo, a da unutrašnji deo stabla bude truo.

Trulež se može javiti u celom stablu, i njegovim delovima. Prvi znaci se mogu uočiti vizuelnim pregledom koji stručne službe “Gradskog zelenila” obavljaju u okviru kontinuiranog monitoringa zdravlja drveća.

Vizuelnim pregledom može se utvrditi da li stablo ima znake i simptome koji ukazuju da je njegov biološki kapacitet narušen, i da usled vetra, snega ili drugih prirodnih faktora, može doći do pucanja dela krošnje ili stabla, što u gradskoj sredini može predstavljati bebzebdnosnu opasnost po ljude i imovinu.

Odnedavno “Gradsko zelelnilo” koristi pomoć specijalnog aparata rezistografa, kako bi još tačnije, preciznije i pouzdanije utvrdili zdravlje stabala, njihovu stabilnosti i vegetacioni potenicijal.

Rezstograf, koji je vlasništvo Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine predstavlja značajnu pomoć stručnim službama, koje će sada još tačnije i pouzdanije moći da prate zdravlje drveća u gradu.

– Rezistografom će biti utvrđeno zdravstveno stanje svakog drveta za koje se vizuelnim pregledom utvrdi da ima znake i siptome koji ukazuju da je njegov biološki kapacitet narušen. Uz pomoć nauke i napredne tehnologije novosadski parkovi i drvoredi moći će još bolje da se održavaju, i da se maksimalno unapredi zaštita životne sredine, ali i spreči mogućnost ugrožavanja bezbednosti građana. Do sada je pregledano niz stabala, i “Gradsko zelenilo” će u cilju daljeg unapređenja održavanja drveća i u narednom periodu nastaviti da primenjuje proveru stabala uz pomoć najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća – kaže Danijela Andrić, pomoćnik direktora za projektovanje, podizanje, održavanje i proizvodnju zelenila.

U Institutu za nizijsko šumarstvo ukazuju na važnost održavanja vitalnosti stabala u urbanim sredinama.

– Savremeno gazdovanje i upravljanje drvenastim vrstama u gradskim sredinama podrazumeva kontinuirani monitoring stabala. Naučnici i stručnjaci nadležnih službi svakodnevno detaljno vizuelno pregledaju stabala, krošnje i grane, radi prepoznavanje karpofora gljiva i uočavanja simptomatičnog tkiva nastalog dejstvom patogenih organizama i štetočina – pojašnjava proceduru Milutin Đilas dipl. master šumarstva iz Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu.

Merenje zdravlja drveta

Foto: Danas/ Gradsko zelenilo

Šta i kako meri rezistograf

Sumarno se daje ocena zdravstvenog stanja i statičke stabilnosti. Međutim, unutrašnje propadanje stabala nije i ne mora biti uvek propraćeno spoljašnjim propadanjem, iz tog razloga, a prvenstveno u cilju naučnih istraživanja, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je svoju zbirku prenosivih uređaja dopunio sa rezistografom marke IML PD 400 Series, navode u tom Institutu.

Rezistograf je instrument koji meri gustinu drveta na osnovu otpora koje stablo pruža pri prodiranju rezistografske igle (promer 3 mm na najdebljem kraju) konstantnom brzinom. Na taj način je moguće odrediti unutrašnju struktura stabla, odnosno pojavu skrivenih šupljina ili eventualno truleži u različitim fazama.

Instrument je konstruisan tako da je dovoljan jedan čovek za njegovu upotrebu, a sam proces kontrole zdravstvenog stanja zavisi od metodologije.

Konkretno metodologija koju primenjujemo uključuje bušenje u pridanku i na prsnoj visini ili se ustanovljava na osnovu zahteva klijenta.

Instrument rezultate merenja verno prikazuje na ekranu u razmeri 1:1, koje je moguće dobiti na licu mesta primenom prenosivog štampača, ili ih obraditi u softveru.

Softver pruža razne mogućnostim, između ostalog, i prikaz različitih segmenata merenja u različitim bojama kao i automatsku detekciju truleži ili šupljina. Kod razorene strukture drveta, pukotina ili truleži, igla prodire praktično bez otpora pri čemu grafička kriva ima minimalne vrednosti.

Osimove funkcije, instrument služi i za analizu godova, odnosno određivanje starosti stabla na osnovu razlike u strukturi ranog i kasnog drveta koji se vizuelno registruju kao god.

Oštećenja stabla nakon upotrebe instrumenta su minimalna, a bržem zarastanju doprinosi i iverje koje ostaje u šupljini promera 4.5 mm. Uz izvršenu proceduru na terenu sastavlja se i izveštaj koji sadrži predlog o daljem postupanju u skladu sa trenutnim stanjem stabla.

Svakom stablu pristupa se individualno. Ne postoji sigurno stablo, a permanentnim monitoringom je u velikoj meri moguće preduprediti neželjene štete i havarije. Do sada je kontrola zdravstvenog stanja izvršena na 11 lokaliteta u Novom Sadu, ali se javljaju potrebe i u drugim gradovima, navode u “Gradskom zelenilu”.

Izvor: Danas

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje

baner_gdereciklirati_300

Najnoviji tekstovi

Hvala vam na poverenju. Uspešno ste se prijavili na listu za prijem email biltena.
Došlo je do greške. Molimo vas pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, molimo da nas kontaktirate slanjem email poruke.
baner_ekopravo_300
baner_ekoadresar_300